Börsnotering av

Qbranch AB

Qbranchs erbjudande innefattar driftstjänster inom IT-infrastruktur såväl som specialistkonsulter som dagligen arbetar med den svenska marknadens mest krävande kunder.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Novestra 23,3 %. Grundarna Ulf Engerby och Rune Mossberg 38 %. John Wattin 20 %. Samt ett fyrtiotal aktieägare, som i huvudsak utgörs av medarbetare på företaget.

Värdering

Under 2009 hade Qbranch en omsättning på 423 Mkr med ett ebitda-resultat för nuvarande verksamhet om cirka 45 Mkr.

Mer information

Vid en börsnotering planerar Novestra att dela ut sina aktier i Qbranch till sina 2500 aktieägare.

Uppdatering: I slutet av mars 2011 meddelar Qbranch att man köper Datametrix Outsourcing AB, och i samband med det specificerar man även sin noteringsplan till andra halvåret 2011.

Uppdatering: Den 1 september meddelade Novestra att Qbranch säljs till holländska Imtech. Förs sina aktier får Novestra 121 Mkr kontant (i tillägg till en utdelning om totalt 4,7 Mkr lämnad före avyttringen.). Dvs ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner