Börsnotering av

PSI Spelinvest AB

PSI är en företagsgrupp som investerar i och utvecklar Internetbaserade spelbolag. PSI förädlar Internetbaserade spelbolag genom att tillföra kunskap och kapital samt synergier och stordriftsfördelar mellan de ingående bolagen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Cirka 3000 aktieägare. Bland ägarna finns bland andra de duktiga pokerspelarna Erik Sagström 6,59 % och Ayhan Alsancak 6,6 %.

Värdering

123,4 Mkr efter nyemission enligt emissionsvillkor.

Mer information

Ägarspriding via Yield AB. Uppdatering: Tidsplanen var tidigare hösten 2006. Någon ny tidsplan har inte kommunicerats. Klimatet för noterade bettingföretag svalnade hösten 2006. Uppdatering: I slutet av mars rekryterade företaget en ny VD för holding-bolaget på Malta och meddelade då även att man planerar en notering innan sommaren. Uppdatering: Planerna på en notering har nu preciserats till juni och listan är First North. Man planerar en nyemission på 25 Mkr inför noteringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner