Börsnotering av

Prowike Enterprise AB

Prowike erbjuder produkter och tjänster för att utveckla företag, direkt online, till en bråkdel av priset för traditionella managementkonsulter.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

7 % kommer att spridas till Aktiespridnings aktieägare och under 2007 kommer en publik emission att göras. Uppdatering: Innan nyemissionen i februari 2010; Tobias Pernvik 71 %, Peter Nordström 10 %, Matthias Brenner 5 %, Övriga 14 %.

Värdering

Pre-money 29 Mkr och post money 31 Mkr vid nyemissionen i februari 2010.

Mer information

Notering på någon mindre lista.

Uppdatering: Prowike planerar att göra en nyemission under februari 2010 och notera sig i slutet av 2010.

Uppdatering: Prowike meddelar i maj 2011 att Aktietorget har gjort sin första granskning och att en listning är planerad till oktober 2011.

Uppdatering: Prowike gör en nyemission på 2 Mkr under februari 2010 och har inlett processen att notera sig på Aktietorget.

Uppdatering: Prowike Enterprise verkar ha köpts av Improsoft Systems AB. Inget av företagen har någon märkbar försäljning. Vi betraktar den tidigare noteringsplanen som inställd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner