Börsnotering av

Protec System AB

Protec Systems affärsidé är att erbjuda marknaden systemlösningar för skärmning av elektromagnetiska fält i samklang med gällande EMC-direktiv (Elektromagnetisk- kompatibilitet) och andra ställda krav.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Före emissionen i november/december 2009; Olov Andersson med familj 15,8 %, Eddytron AB 14 %, Rolf Enbom 9,7 %, Avanza Bank AB 8,8 %, VMC Elteknik 5,7 %, Svenska Handelsbanken 5,6 %, SEB Securities 3,6 %, Bengt Gustavsson 2,4 %, IT Invest 2,3 %, Swedbank 2,1 %, Investment AB Spiltan 1,3 %, Övriga aktieägare (520 st) 28,7 %. Totalt omkring 700 enskilda aktieägare.

Värdering

Pre-money 3,32 Mkr och 5,72 Mkr post money om emissionen fulltecknas i november/december 2009.

Mer information

Protec System gör en nyemission under november/december 2009.

Uppdatering: Den planerade listningen av aktien har inte blivit av och någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: Sedan noteringsplanerna kommunicerades så har bolagets försäljning minskat kraftigt. Vi betraktar noteringsplanerna som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner