Börsnotering av

Profoto Holding AB

Profoto grundades för mer än 50 år sedan och har sedan dess varit världsledande inom ljussättningsprodukter för professionella fotografer genom att driva innovation och medvetenhet kring hur man skapar bättre bilder genom ljus.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Profoto Invest AB 100 %

Värdering

2,64 Mdkr vid noteringen, 66 kr per aktie.

Mer information

I mitten av juni 2021 meddelade Profoto att de ska noteras på Nasdaq Stockholm i slutet av juni 2021. Inför detta kommer en IPO att göras bestående av befintliga aktier.

Erbjudandet förväntas bestå av befintliga aktier i bolaget som erbjuds av huvudägaren Profoto Invest AB. Före erbjudandet innehas samtliga aktier i bolaget av huvudägaren där Anders Hedebark, Helén Hedebark, Conny Dufgran och, till en mindre del, bland annat styrelseledamöter och ledande befattningshavare i bolaget är aktieägare. Omedelbart efter ett eventuellt genomförande av erbjudandet kommer huvudägaren att skifta ut kvarvarande aktier i bolaget (det vill säga de aktier som inte säljs i erbjudandet) till aktieägarna i huvudägaren.

Lannebo Fonder, Svolder AB, Herenco Holding och Strand Kapitalförvaltning har åtagit sig att förvärva aktier i Erbjudandet för ett belopp om 500 Mkr till ett pris om 66 kronor per aktie, motsvarande ett marknadsvärde på bolagets utestående aktier om 2,64 Mdkr.

Uppdatering: Profoto noteras på Nasdaq Stockholm den 1 juli 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner