Börsnotering av

Powercell Sweden AB

Powercell utvecklar och säljer bränsleceller, dvs maskiner som producerar elektricitet från bränslen via oxidering i stället för via förbränning. Powercells lösningar kan använda vanlig diesel och andra bränslen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Den 2 februari 2018; Midroc New Technology 14,8 %, Fouriertransform 14,8 %, Finindus 10,5 %.

Värdering

Uppdatering: 5 119 Mkr i marketcap i början av maj 2019.

1 264 Mkr i marketcap i slutet av juni 2018.

Mer information

I slutet av juni 2018 meddelade Powercell att de inleder arbetet med att byta lista från First North till Nasdaq Stockholms huvudlista. Powercell beräknar att ett byte kan bli av under 2019.

Uppdatering: I början av maj 2019 säger Per Wassén till Di att arbetet med bytet till Nasdaq Stockholms huvudlista pågår och att det förväntas resultera i att bytet blir av i slutet av 2019 eller första halvåret 2020.

Uppdatering: I slutet av augusti 2019 skriver Powercell "Arbetet med att byta notering från First North till huvudlistan vid Nasdaq Stockholm pågår och en del av de aktiviteter som krävs har genomförts, däribland införandet av redovisningsstandarden IFRS. Arbetet med att göra bolaget redo för ett listbyte kommer att fortsätta men efter avtalet med Bosch, och den nu pågående genomgången av strategiska prioriteringar, har bolaget fattat beslut om att inte genomföra listbytet i år."

Uppdatering: I början av september 2023 meddelade Powercell att de har ansökt om notering på huvudlistan.

Uppdatering: Den 18 december 2023 blir första dag på Nasdaq Stockholms huvudlista.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner