Börsnotering av

Pomegranate Investment AB

Pomegranate Investment är ett investmentbolag som investerar i Iran, med fokus på internet och finans.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen i mars 2017; SEB 33,36 %, Nordea Bank AB (publ) 19,32 %, Pareto Securities AB 11,63 %, Euroclear Sweden AB 10,90 %, Zebra Holdings and Investments (Guernsey) Ltd 7,22 %, Svenska Handelsbanken AB (publ) 4,97 %, Avanza Bank AB 2,43 %, Carnegie Investment Bank AB 2,26 %, Charles Ashley Heppenstall 2,20 %, Nordnet Bank AB 1,44 %, Andra aktieägare 4,27 %.

Uppdatering: Filip Engelbert och Jonas Nordlander finns bland investerarna.

Per Brilioth och ett antal vänner är grundare.

Värdering

Uppdatering: 6 EUR i februari 2024 gjordes det avslut till.

Uppdatering: I den inofficiella handeln görs avslut kring 17 EUR i början av mars 2018.

Uppdatering: 130 MEUR post money. 24 EUR per aktie.

Uppdatering: 100-108 MEUR pre-money och 130-140,5 MEUR post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. Pris per aktie fastställs inom 24-26 EUR.

Uppdatering: 100 MEUR post money.

40 MEUR pre-money och 100 MEUR post money om emissonen inkl övertilldelning fulltecknas i mars 2016.

Mer information

I januari 2015 skriver DI om Pomegranate Investment. 100 Mkr har hittills investerats och planen är att ta in mer kapital. Sedan är en börsnotering på Nasdaq Stockholm planerad, men då måste västvärldens sanktioner först lätta något.

Uppdatering: I början av april 2015 kom Iran och parterna som förhandlar om kärnteknik och sanktioner överens om ett ramverk, vilket är ett betydande steg. Detta ramverk ska leda fram till en överenskommelse i slutet av juni 2015 är det planerat.

Uppdatering: I mitten av september 2015 rapporterade Breakit att Pomegranate ska ta in ytterligare 200 Mkr, samt att en börsnotering är planerad till 2016 och att företaget då sannolikt kommer att göra ytterligare en nyemission.

Uppdatering: I mitten av januari 2016, efter att sanktionerna mot Iran har lyfts, säger Pomegranates VD att de hittills har tagit in 300 Mkr från ett 60-tal investerare. Samt att de under första kvartalet 2016 ska ta in ytterligaer 350-450 Mkr, samt notera notera sig i Sverige inom 12 månader.

Uppdatering: I slutet av februari 2016 säger Per Brilioth att Pomegranate håller på med en kapitalanskaffning på 50-60 MEUR och att bolaget ska noteras inom 12 månader. Pengarna från den aktuella nyemissionen ska gå till öka ägandet i porföljbolaget Sarava från 10 till 15 %, ett investmentbolag som bland annat är storägare i Irans största internetbolag, ehandelsföretaget Digikala.

Uppdatering: I början av mars 2016 meddelade Pomegranate att de blivit ett publikt aktiebolag och att de ska noteras inom 12 månader. Man publicerade även information om sin aktuella nyemission och värdering.

Uppdatering: I mitten av maj 2016 meddelade Pomegranate att emissionen, inklusive övertilldelning, fulltecknats.

Uppdatering: Pomegranate gör en emission till allmänhet och institutioner under mars 2017 och kommer att notera sig på NGM Equity efter att rapporten för andra kvartalet 2017 publicerats.

Uppdatering: I mitten av oktober 2017 säger vd Florian Hellmig till DI att Pomegranates börsnotering är uppskjuten till första halvåret 2018.

Uppdatering: Vi läser på twitter i början av mars 2018 att aktien handlas till 17 EUR i den handel som sker hos Pareto. Uppges vara 40 % under NAV-värdet. Notering uppges vara planerad till andra halvåret 2018.

Uppdatering: Den senaste tidsplanen för noteringen har passerats och Irans ekonomi och politiska situation har blivit sämre. Känns som att Irans situation måste stabilisera sig innan en notering kan bli aktuell.

Uppdatering: I mitten av december 2024 började Pomegranate Investments aktier att handlas på beQuoteds OTC-lista. Intresset för aktierna är dock nästan obefintligt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner