Börsnotering av

Polyplank AB

Polyplank har utvecklat och etablerat en unik metod att tillverka produkter genom att använda återvunnen plast och organiska fibrer utan tillsatser. Polyplanks produkter har en rad fördelar gentemot alternativen, exempelvis har produkterna träets positiva material- och bearbetningsegenskaper, god motståndskraft mot fukt och röta, hög slagseghet i ett omfattande temperaturspann, lång livslängd. Vidare kan produkterna materialåtervinnas, vilket är en positiv miljöeffekt, men medför också en betydligt lägre materialkostnad sett över tiden.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Noterat på NGM Equity.

Uppdatering: Listad på Aktietorget.

Värdering

Noterat på NGM Equity.

Uppdatering: Listad på Aktietorget.

Mer information

Polyplank parallellnoterar sina aktier på OTC BB i USA. Företaget är i skrivande stund noterat på NGM Equity, men meddelade nyligen att de flyttar till Aktietorget. Dvs företaget kommer under året att vara listat på två marknader, Aktietorget och OTC BB.

Uppdatering: Polyplank skulle under andra halvåret 2012 parallellnoterats på OTC-marknaden i USA. Desto längre tiden gått desto mindre har det pratats om denna plan. I mitten av oktober 2012 släppt företaget sitt memorandum för en emission och där sägs inte ett ord om någon parallellnotering i USA. Vi betraktar, i alla fall tillsvidare, planera som inställda.

Uppdatering: I slutet av november 2012 presenterade sig företaget på en investerardag anordnad av Aktiespararna. Där sades klart och tydligt att Polyplank ska göra en nyemission till amerikanska investerare och att företaget ska listas i USA.

Uppdatering: Polyplank meddelade i mitten av februari 2013 att företaget har anlitat ASG Securities, Inc. för att "stödja bolagets strategi att expandera verksamheten på den amerikanska marknaden, samt att attrahera amerikanskt investeringskapital och att öka aktieägarvärdet och likviditeten i aktien".

Uppdatering: I kvartalsrapporten som kom i augusti 2013 nämns ingenting om parallellistningen och kapitalanskaffningen i USA.

Uppdatering: I början av november 2013 meddelar företaget att de ska göra en större nyemission och flytt från Aktietorget till First North. Vi betraktar USA-planerna som inställda.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner