Börsnotering av

PMD Solutions

PMD Solutions utvecklar RespiraSense, en kontinuerlig andningsfrekvensmätare.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Mer information

PMD Solutions presenterade sig för småsparare i Sverige i slutet av februari 2021. Ingenting sades om en notering, men irländska företag har börjat notera sig på First North de senaste åren och förmodligen är det vad som är planen nu också.

Uppdatering: I slutet av november 2023 meddelade Promore Pharma, ett First North-noterat bolagsskal, att de ska göra ett omvänt förvärv av PMD Device Solutions AB. Dvs PMD Solutions noteras på First North.

PMD Solutions gör i samband med detta en emission på 26,5 Mkr riktad till vissa befintliga aktieägare och nya investerare. Bland investerarna finns PMD:s styrelseledamot Christer Ahlberg (tidigare VD för Sedana Medical). PMD har anlitat Redeye som finansiell rådgivare för kapitalanskaffningen.

Efter transaktionen kommer de nuvarande aktieägarna i PMD, med beaktande av den riktade nyemissionen, att inneha cirka 97,7 procent av aktierna och rösterna i bolaget och de nuvarande aktieägarna i bolaget kommer att inneha cirka 2,3 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Avsikten är att Nasdaq Stockholms preliminära godkännande ska erhållas och att en bolagsbeskrivning ska finnas tillgänglig före den extra bolagsstämman, som förväntas hållas under december 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner