Börsnotering av

Platzer Fastigheter Holding AB

Platzer, som är ett av de ledande fastighetsbolagen i Göteborgsområdet, äger, förvaltar och utvecklar ett större fastighetsbestånd av kommersiella lokaler.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Brinova 25 %, Ernströmgruppen, Länsförsäkringar och bolagets ledning.

Värdering

Omkring 2,4-2,7 miljarder kronor enligt emissionen innan noteringen. Exakt belopp beroende av hur mycket som faktiskt tecknas och vad priset per aktie blir

Uppdatering: 2,5 miljarder kronor blev värderingen efter emissionen. 26,5 kr per aktie.

Mer information

Bolaget säger i september 2011 att man planerar för en nyemission på 1,0-1,5 miljarder kronor, varav 1,0 miljarder kronor avser kontanter och 0,5 miljarder kronor avser apportemission eller motsvarande. Kapitaltillskottet ska användas till förvärv av fastigheter. En börsnotering kan bli aktuell någongång 2013-2015.

Uppdatering: Platzers VD P-G Persson preciserar i slutet av september 2012 planerna för en börsnotering till 2014.

Uppdatering: På Båstads kapitalmarknadsdag i början av juli 2013 står det klart att Platzer är nära en börsnotering. De har bestämt att de ska bli nästa fastighetsbolag på börsen, och om något annat företag försöker hinna före så kommer Platzer att skynda sig. En börsnotering sägs kunna bli av redan under 2013, annars 2014.

Uppdatering: Platzer meddelar i början av november 2013 att de gör en nyemission 500-600 Mkr och genomför en börsnotering på Stockholmsbörsen under december 2013.

Uppdatering: Platzer börjar handlas på Stockholmsbörsen den 29 november 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner