Börsnotering av

Pinion Holding AB

Datasäkerhet

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Samir Gerdtsson och Thomas Gullberg äger efter nyemissionen 34 % av aktierna var. Hans Moland 8 % och Peter Näslund 4 %.

Värdering

50 Mkr enligt nyemissionsvillkor.

Mer information

Uppdatering: Det blev ingen notering under 2006 och någon ny tidsplan har inte kommunicerats.

Uppdatering: Konkurs inledd 9 januari 2009. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner