Börsnotering av

Physitrack plc

Physitrack är en virtuell vårdgivare samt teknikleverantör inom distansbaserad vård för B2B-kunder globalt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Nathan Skwortsow 32,1 %, Henrik Molin 32,1 %, Dankea Ou 9,9 %, Ocampo International SA 9,8 %, Breht McConville 7,5 %, Övriga 8,7 %.

Värdering

Uppdatering: 449 Mkr pre-money och 650 Mkr post money om hela emissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 40 kr per aktie.

605 Mkr pre-money och 805 Mkr post money vid noteringsemissionen.

Mer information

Physitrack meddelade i slutet av maj 2021 att de inom några veckor ska göra en IPO på First North. Erbjudandet ska bestå av en nyemission på 200 Mkr och en ännu så länge ospecificerad mängd aktier som säljs av ägare.

Uppdatering: Physitrack noteras på First North den 18 juni 2021 och erbjudandet består enbart av nya aktier. Priset per aktie har sänkts från 54 till 40 kr.

Uppdatering: Physitrack har meddelat att noteringserbjudandet blev kraftigt övertecknat.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner