Börsnotering av

Phoenix BioPower AB

Phoenix BioPower utvecklar en ny teknik för högeffektiv biokraft.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Innan emissionen i juni 2023: Henrik Båge 9,4 %, Micael Bartlett 18,8 %, Hans-Erik Hansson (privat och genom bolag) 18,8 %, InnoEnergy SA 9,9 %, Övriga 38,6 %.

Innan emissionen i augusti-september 2018; Henrik Båge 16,26 %, Michael Bartlett 32,51 %, Oliver Pashereit 8,00 %, Hans-Erik Hansson 32,51 %, InnoEnergy 10,00 %, Catharina Lagerstam 0,36 %, Stefan Jakélius 0,36 %.

Värdering

Uppdatering: 62,9 Mkr pre-money och 72,3 Mkr post money om företrädesemissionen under juni-juli 2024 fulltecknas. 3 kr per aktie.

Uppdatering: 66,7 Mkr pre-money och 80,0 Mkr post money om företrädesemissionen i september 2023 fulltecknas. 3,50 kr per aktie.

Uppdatering: 106,8 Mkr pre-money och 122,1 Mkr post money om företrädesemissionen i juni 2023 fulltecknas. 138,9 Mkr post money om även hela övertilldelningen används. 5,60 kr per aktie.

Uppdatering: 174,8 Mkr pre-money och 201,6 Mkr om emissionen inkl övertilldelning fulltecknas i oktober 2022.

Uppdatering: 148,4 Mkr pre-money och 171,7 post money om hela emissionen i mars 2021 fulltecknas.

Uppdatering: 97,4 Mkr pre-money och 109,6 Mkr post money om emissionen under oktober 2019 blir fulltecknad.

60,5 Mkr pre-money och 70,4 Mkr post money om emissionen under augusti-september 2018 fulltecknas.

Mer information

Phoenix BioPower gör en nyemission under augusti-september 2018 och meddelar då att de ska notera sig i framtiden, dock utan någon specifik tidsplan, bara att noteringen ska ske när bolaget är redo.

Uppdatering: Bolaget ska göra en företrädesemission under oktober 2019.

Uppdatering: Phoenix BioPower AB anslöt sig i slutet av augusti 2020 till Spotlight Go Public, vilket innebär att bolaget siktar på att notera sig på Spotlight inom 18 månader.

Uppdatering: Företaget gör en företrädesemission under mars 2021. Där framgår att bolaget planerar att notera sig när bolaget är moget för det och att det ska ske på en reglerad marknad, det senare är sannolikt en felskrivning då Spotlight och andra MTF- marknader inte är reglerade marknader.

Uppdatering: I början av december 2021 berättade vd att tidsplanen för noteringen är efter sommaren 2022.

Uppdatering: I mitten av september 2022 sa vd att noteringen nu är planerad till våren eller hösten 2023. Planen var tidigare hösten 2022 men Rysslands krig i Ukraina har gjort aktiemarknaden mindre riskbenägen och det är inget bra läge att notera. Han sa detta inför en nyemission i oktober 2022.

Uppdatering: I mitten av april 2023 meddelade Phoenix Biopower att de under mars-april 2023 gjort en emission på 4,4 Mkr där 147 investerare deltog.

Uppdatering: Phoenix BioPower gör under september 2023 en företrädesemission och anges ingen tidsplan för en notering annat än att den ska göras när det är lämpligt.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner