Börsnotering av

PharmaLundensis AB

PharmaLundensis är ett Lundbaserat företag på Ideon BioIncubator, BMC D10 som arbetar med forskning och utveckling av en ny behandlingsmetod mot den allvarliga och vanligt förekommande lungsjukdomen KOL (kroniskobstruktiv lungsjukdom).

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noteringen; SkåneÖrnen AB (Kontrolleras av släkten Skogvall) 66,6 %,
Staffan Skogvall 20,8 %, Övriga (cirka 55 st) 12,6 %.

Värdering

Pre-money 25,9 Mkr och post money 30,7 Mkr om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Mer information

PharmaLundensis gör en nyemission på 4,8 Mkr inför noteringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner