Börsnotering av

Permobil AB

Permobil utvecklar, producerar och marknadsför elektriska rulstolar samt transport och kommunikationslösningar för människor med funktionsnedsättning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Privat equity-företaget Nordic Capital äger Permobil via sin fond Nordic Capital Fund V.

Värdering

Enterprise value på 5,1 Mdr kronor när Investor köper Permobil av Nordic Capital i mars 2013.

Mer information

Nordic Capital köpte Permobil under 2006 och har under 2009 börjat undersöka möjligheterna att sälja företaget, där en börsnotering är ett alternativ.

Uppdatering: I slutet av mars 2013 meddelar Investor att de köper Permobil av Nordic Capital, för ett enterprise value på 5,1 Mdr. En tilläggsköpeskilling på upp till 400 Mkr kan tillkomma.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner