Börsnotering av

PayIQ AB

PayIQ erbjuder betallösningar och marknadstjänster både via internet och mobilen. PayIQ AB hette tidigare Wiredge AB. Wiredge AB hette tidigare MyPay AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Jonathan Conner 18,6%, Magnus Heinstedt m bolag 14,3%, Loiuse Lindell von Scheven 8,2%, Leif Öberg m bolag 6,8%, Övriga aktieägare 51,8%. Omkring 500 aktieägare totalt.

Uppdatering: Största ägare 27 februari 2015; Leif Öberg 35,91 %, Heierson & Partners AB 9,86 %, Oxtorgets Konsulter i Stockholm AB 8,32 %, Marie Loverfelt 8,28 %, Magnus Heinstedt 7,44 %, Asymetrica AB 6,51 %, Ayman Fakih 5,69 %, Eva Cecilia Louise von Scheven 2,06 %, Kristiana Anderson 1,67 %.

Värdering

Pre-money 11 Mkr och post money 13,5 Mkr om emissionen fulltecknas i maj 2010.

Uppdatering: 25 Mkr pre-money och 29,9 Mkr post money om emissionen under november 2014 fulltecknas.

Mer information

Uppdatering: Noteringen inställd. MyPay planerade en notering under våren 2007. I april skickade man dock ut ett brev till sina aktieägare där man målar upp en mycket mörk bild. Företagets första styrelseordförande ska ha varit inkompetent och den efterföljande ska ha ägnat sig åt brottslig verksamhet och det ska ha försvunnit pengar från företaget. Företagets framtid är osäker.

Uppdatering: MyPay har hämtat sig från alla motgångar och utvecklas nu väl. Företaget planerar åter för en framtida notering.

Uppdatering: MyPay gör en nyemission på knappt 2,5 Mkr under maj 2010 och meddelar att man planerar en notering under 2011.

Uppdatering: MyPay AB byter namn till Wiredge AB. Företaget byter samtidigt VD och styrelseordförande.

Uppdatering: Åren har gått och Wiredge verkar ha förblivit ett litet företag som inte gör någonting speciellt. Ingenting fel i det, men sannolikt inte ett företag som noteras. Vi betraktar de tidigare noteringsplanerna som inställda.

Uppdatering: Under november 2014 gör PayIQ (som företaget numera heter) en nyemission på upp till 5 Mkr och planerar att notera sig under 2015.

Uppdatering: År 2015 går mot sitt slut och inte ett ord har hörts om en notering eller liknande. Var kanske mest något företaget skrev när de gjorde en nyemission under 2014.

Uppdatering: PayIQ AB (556667-4890) verkar under 2015 ha gått så dåligt att kontrollbalansräkning upprättades. Bolaget bytte då namn till Oblecto AB och ska hålla på med investeringar. Ett nytt bolag sattes då även upp med namnet Payiq AB (559009-2333), som Oblecto AB äger 15 % av. Vi betraktar noteringsplanerna som inställda för 556667-4890.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner