Börsnotering av

Parans Solar Lightning AB

Parans har utvecklat ett system som gör det möjligt att leda in äkta solljus till delar av byggnader dit ljus från vanliga fönster inte når.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Parans Solar Lightning är noterat på Spotlight men meddelade i mitten av maj 2020 att de siktar på att byta till First North under 2020.

"Genom Parans nyligen offentliggjorda affär med kinesiska Qinqdao Photon Technology (QPT) går bolaget in i en ny intensiv fas i sin utveckling. Bolaget får en starkare ägarbas, starkare finansiell ställning och betydande internationella affärer.

Styrelsen har därför beslutat att utreda förutsättningarna för listning på Nasdaq First North Growth Market. Ett sådant listbyte har bedömts gynnsamt för aktieägarna, och skapar bättre förutsättningar för att göra bolaget attraktivt för en bredare investerarbas. Listbytet bedöms kunna ge förutsättningar för ökad likviditet i aktien och kan underlätta för institutionella och internationella investerare att bli aktieägare i bolaget."

Uppdatering: Parans utsåg i slutet av juni 2020 Wildeco till Certfied Adviser inför ansökan om listbyte till Nasdaq First North Growth Market. Ansökan planeras inlämnas under andra halvåret 2020.

Uppdatering: Vi har kommit till den 30 december 2020 och Parans har inte lämnat in någon ansökan om listning på First North ännu.

Uppdatering: Det har skett större förändringar i Parans under mars 2021 och efter att ha observationsnoterats så måste Parans genomgå en ny noteringsprövning på Spotlight.

Uppdatering: I början av juni 2021 meddelade Spotlight att de avnoterar Parans den 18 juni. Spotlight skrev att "Spotlight bedömer att Bolaget saknar kapacitet för informationsgivning.". Det känns inte sannolikt att Nasdaq vill ta emot bolaget efter detta, vi ändrar därför den planerade flytten som inställd.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner