Börsnotering av

Paradox Interactive AB

Paradox Interactive är en utvecklare och förläggare av digitala spel, med en stor tonvikt på strategispel.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Vid fulltecknat erbjudande; Fredrik Wester, genom bolag 33,33 %, Investment AB Spiltan 30,53 %, Peter Lindell, genom bolag 10,94 %, Håkan Sjunnesson, genom bolag 3,79 %, Andras Vajlok inkl familj, genom bolag 1,37 %, Susana Meza-Graham, genom bolag 1,16 %, Johan Andersson, genom bolag 1,00 %, Sandudden Invest AB 0,51 %, Shams Jorjani 0,47 %, John Hargelid 0,29 %, Övriga 1,16 %, Nya Investerare 15,46 %.

Uppdatering: Efter erbjudandet kommer Fredrik Wester äga 33,3 % och Spiltan 30,5 %. 15 % av de befintliga aktierna kommer att innehas av nya ägare, Swedbank Robur har åtagit sig att köpa aktier för 60 Mkr.

Uppdatering: Innan erbjudandet inför noteringen har Fredrik Wester och Spiltan tillsammans 76,2%.

Uppdatering: Mars 2016; Westerinvest (Fredrik Wester, VD) 39,2 %, Spiltan 37 %, Peter Lindell via bolag 12,6 %, Håkan Sjunnesson via bolag 4,2 %, Anställda äger resten.

Spiltan 27 %.

Värdering

Uppdatering: 3 485 Mkr är värderingen när ägarna säljer aktier inför noteringen. 33 kr per aktie.

Uppdatering: 2,5-4,0 Mdkr i mars 2016 enligt ägaren Spiltans värdering.

Uppdatering: 1230-2474 Mkr i maj 2015 enligt ägaren Spiltans värdering. En värdering som de själva säger kan vara konservativ.

500 Mkr i början av 2014 vid en transaktion med Peter Lindell.

Mer information

I takt med att Paradox Interactives framgångar har växt har det inneburit att investeringsföretaget Spiltans innehav blivit värt väldigt mycket pengar och utgör i maj 2015 mer än hälften av hela bolagets värde. Spiltans företrädare Per H. Börjesson sade i maj 2015 att de överväger att börsnotera Paradox Interactive under 2016. Men att aktierna även kan behållas utanför börsen eller säljas.

Uppdatering: De som driver företaget och de som investerat i företaget har helt olika uppfattningar om en notering av företaget. Per H. Börjesson på ägaren Spiltan vill notera. Oenigheten skär även genom Spiltan, då Paradox ordförande Håkan Sjunnesson är kraftigt emot en notering, samtidigt som han även innehar rollen som investment manager på Spiltan partners.

Uppdatering: I slutet av oktober 2015 meddelade Paradox att de köper White Wolf Publishing för flera tiotals miljoner, en affär som de betalar med pengar de har i kassan.

Uppdatering: Vi fick under februari 2016 information om att Paradox Interactive ska noteras innan sommaren 2016. En firma som sköter processen är anlitad.

Uppdatering: Den 7 mars 2016 bekräftade VD Fredrik Wester för Di att Paradox Interactive ska noteras innan sommaren 2016. Avanza sköter processen. Företaget behöver inga pengar, utan en mindre del av ägarnas aktier kommer att säljas för att uppnå ägarspridning. Det framgår vidare att anställda och fans till bolagets spel kommer att prioriteras, men alla kommer att ha möjlighet att teckna sig.

”Vi har ett kul och annorlunda sätt att göra den här ägarspridningen på. Processen kommer inta att ske på traditionellt sätt. Exakt hur får vi berätta mer om när alla detaljer är klara”, säger styrelseordförande Håkan Sjunnesson till Di.

Uppdatering: I mars 2016 rapporterar Di att Spiltan har skrivit upp värderingen på Paradox Interactive till 2,5-4,0 Mdkr.

Uppdatering: Paradox Interactive noterar sig på First North den 31 maj 2016. Ingen nyemission görs, utan ägarna säljer 15 % av de befintliga aktierna. Swebank Robur har åtagit sig att köpa för 60 Mkr. Försäljningen av aktier sker via crowdfunding-plattformen Pepins.

Uppdatering: Ägarna säljer inför noteringen aktier för 538,8 Mkr, till priset 33 kr, motsvarande en bolagsvärdering på 3 485 Mkr.

Köp av aktier via Avanza sker under perioden 3-24 maj.

Köp via Pepins sker under perioden 3-20 maj, med omgående betalning och enligt först till kvar-principen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner