Börsnotering av

Pallas Group AB

Pallas Group är ett rederibolag som grundades 2000 och är idagverksamt inom tre olika områden. Bolagets verksamhetsområden innefattar shipping, oljeinvesteringar och kreditgivning. Pallas Group äger och driver dotterbolagen Pallas Shipping, Pallas Oil och Pallas Kreditaktiebolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Före nyemissionen inför noteringen; Edshultshall Holding AB 99,03 %, Tore Gustafsson 0,3 %, Lars Stensman 0,3 %, Karl-Erik Johansson 0,3 %.

Uppdatering: 860 aktieägare totalt.

Värdering

Pre-money 15,5 Mkr och 40,5 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas. 50,5 Mkr om hela övertilldelningsoptionen används.

Uppdatering: Emissionen fulltecknades, övertilldelningsoptionen användes dock inte.

Mer information

Pallas Group gör en nyemission på 25 Mkr + en eventuell övertilldelningsoption på 10 Mkr under maj 2010.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner