Börsnotering av

OxThera AB

OxThera är ett bioteknikföretag inriktat på sjukdomen primär hyperoxaluri.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Inställd

Ägare

Bland investerarna finns LSP (Life Sciences Partners), Industrifonden, Kurma Partners, Sunstone Life Science Ventures och Ysios Capital.

Mer information

Di skrev i början av juni 2019 att OxThera ska notera sig under 2019 och då göra en nyemission på flera hundra miljoner kronor.

Uppdatering: Di skrev i början av september 2020 att DNB och Pareto har anlitats för att sköta börsnoteringen.

Uppdatering: I mars 2021 togs beslut om att bolaget ska gå från att vara ett publikt aktiebolag till ett privat. Bolag som ska noteras brukar göra det rakt motsatta då bara publika aktiebolag kan noteras.

När vi läser årsredovisningen för 2020 så framgår att bolaget under hösten 2020 inledde en process att notera sig på Nasdaq Stockholm. "Trots positiv feedback har investerarnas generella sentiment inte varit gynnsamt för en notering. Den planerade noteringsprocessen avbröts därför under fjärde kvartalet."

I mars 2021 slutade vd Matthew Gantz. Elisabeth Lindner utsågs till interim operativ chef.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner