Börsnotering av

Oxcia AB

Oxcia är en pionjär inom oxidativa DNA-skador och DNA Damage Response (DDR) med fokus på att utveckla nya säkra behandlingar för patienter som lider av cancer eller inflammation.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Thomas Helleday stiftelse för medicinsk forskning 78,3 %, Thomas Helleday 13,2 %, Övriga (99) 8,4 %.

Värdering

Uppdatering: 172,8 Mkr pre-money och 199,7 Mkr post money vid emissionen i oktober 2023. 8 kr per aktie.

Mer information

I mitten av november 2021 berättade Oxcia i ett pressmeddelande att de planerar för en notering. Under våren 2021 tog bolaget in ca 70 Mkr i en nyemission. Vidare genomfördes ett optionsprogram omfattande totalt 162 918 teckningsoptioner med lösenperiod dec-21 - jan-22. Arctic Securities hjälper bolaget med optionerna. Någon tidsplan anges inte för noteringen men 2022 och First North känns inte osannolikt.

Uppdatering: I februari 2022 användes tidigare utställda teckningsoptioner vilket tillförde bolaget 20,6 Mkr. Tidsplanen för noteringen preciseras till hösten 2022.

Uppdatering: I mitten av maj 2022 upprepade bolaget att de ska noteras.

Uppdatering: I mitten av november 2022 skrev bolaget att de tidigare tagit beslut om att skjuta på noteringen tills marknaden har återhämtat sig.

Uppdatering: I slutet av augusti 2023 skrev bolaget i sin rapport att deras bedömning är att en börsnotering först kan ske om 12-18 månader. Bolaget arbetar därför med att säkerställa finansiering som räcker till slutete av 2024. Bolaget skriver att de har goda förhoppningar att få in kapital som gör att de inte måste dra ner på verksamheten.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner