Börsnotering av

Overhorizon LLC

Satellitkommunikation. Företaget hette tidigare M.N.C Microsat Networks (Cyprus) Ltd.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan private placement och publik emission äger Per Wahlberg 76 %, lennart Hällkvist 3 %, Kennet Lejnell 10 %, vVD 10 % och vVD USA 1 %.

Mer information

Företaget planerar att notera sig på NGM eller OMX Stockholmsbörsen, samt AIM eller Nasdaq C.

Företaget gör en private placement i januari 2007, som något senare följs av en publik emission.

Uppdatering: Företaget har bytt namn från M.N.C Microsat Networks (Cyprus) Ltd. till OverHorizon LLC.

Uppdatering: Företaget planerade vid nyemissionen år 2007 att notera sig under Q4 2008/Q1 2009. Någon notering har ännu inte blivit av.

Uppdatering: Åren har gått och ingenting har hörts om en börsnotering. Vi betraktar planerna som inställda.

Uppdatering: I juni 2017 berättade koncernchef Per Wahlberg att Ovzon AB ska noteras på First North inom ett år. Ovzon AB är en ny bolagsstruktur som på ett eller annat sätt innehåller Overhorizon LLC, dvs det blir en notering. För att följa noteringen, gå till noteringssidan för Ovzon AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner