Börsnotering av

Ostrea Sverige AB

Ostrea Sverige driver storskalig odling och försäljning av det europeiska platta ostronet, Ostrea edulis. Odlingen sker längs Bohuskusten. Avsättningen för färdiga ostron sker till grossister, främst i Europa.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Innan nyemissionen under maj 2012; Karl Johan Smedman 18,55 %, Johlj AB 11,89 %, Håkan Schröder 11,79 %, GU Holding Invest AB 3,28 %, Kent Berntsson 2,92 %, Johanna Tesdorpf 2,92 %, Sofia Båtelson 2,91 %, Biovestor 2,28%, TB Gruppen AB 2,28 %, Paketet S A R L 2,10 %, Altocumulus 1,82 %, Lutz Bunnenberg 1,82 %, Övriga (med innehav under 1,5%) 35,45 %.

Uppdatering: Den 25 april 2013; Karl Johan Smedman 13,53 %, JOHLJ AB 12,16 %, Lutz Bunnenberg 12,10 %, Håkan Schröder 8,60 %, TB Gruppen AB 3,77 %, GU Holding Invest AB 3,72 %, Olov Nilsson 2,47 %, Kent Berndtsson 2,13 %, Johanna Tesdorpf 2,13 %, Sofia Båtelson 2,13 %, Övriga, med innehav under 2 % 37,27%.

Värdering

Pre-money 44 Mkr och 52,8 Mkr post money om emissionen under maj 2012 fulltecknas.

Uppdatering: Pre-money 37,6 Mkr och 47,0 Mkr post money om emissionen under juni 2013 fulltecknas. Exkl utestående konvertibel.

Uppdatering: Pre-money 46,2 Mkr och 55,4 Mkr post money om emissionen under mars-april 2014 fulltecknas. Exkl ev konvertibel.

Mer information

Företaget planerar en listning av aktien i framtiden, men något formellt beslut har inte tagits.

Uppdatering: Företaget gör en nyemission på 8,8 Mkr under maj 2012.

Uppdatering: Ostrea har fått oväntad vind i seglet. DN rapporterar i mitten av maj 2013 att de franska ostronskördarna nära nog har halverats, vilket gjort att de nu måste importera ostronyngel och Ostrea får leverera. Det är fortfarande 2-3 år bort i tiden innan de första av Ostreas ostron har blivit fullvuxna och kan säljas. Men de har kommit så långt att de kan sälja ostronyngel. Ostrea börjar därför nu sälja ostronyngel, samtidigt som de håller fast vid planen att sälja fullvuxna ostron om några år.

Uppdatering: Ostrea gör en nyemission på upp till 9,4 Mkr med publik marknadsföring under juni 2013.

Uppdatering: Ostrea gör en nyemission på upp till 9,2 Mkr under mars-april 2014.

Uppdatering: I slutet av april 2014 rapporterar media att emissionen avbrutits och att företaget har försatts i konkurs. Det verkar som att intresset för att delta i nyemission var för lågt att företaget därför fått slut på pengar.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner