Börsnotering av

Ortoma AB

Ortoma är en leverantör inom kirurgisk planering och navigation på den ortopediska marknaden

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Roy Forslund 17,17 %, Matts Andersson 8,10 %, Avanza Pension 6,49 %.

Värdering

Uppdatering: Företrädesemissionen i jan-feb 2023 görs till en pre-money-värdering på 109 Mkr, där bolaget hoppas få in 83 Mkr.

394 Mkr i marketcap den 26 januari 2021.

Mer information

Ortoma är noterat på Spotlight, men meddelade i slutet av januari 2021 att de under 2021 planerar att lämna in en ansökan om listning på First North under 2021.

Bolaget har också kallat till extra bolagsstämma innefattande förslag om bemyndigande för beslut om nyemission.

Uppdatering: Den 1 juni 2021 upprepade Ortoma planen att lämna in en ansökan om notering på First North under 2021.

Uppdatering: I mitten på december 2021 har bolaget inte sagt något om listbytet på mycket länge, så sannolikt kommer den först att ske 2022.

Uppdatering: I början av maj 2022 skrev Ortoma att de har tecknat avtal om en likviditetsfacilitet på upp till 2,5 Mkr per månad och totalt 10 Mkr. Den är tidsbegränsad till 31 augusti 2022. Bolaget skriver också att de genom detta sannolikt kommer kunna finansiera verksamheten till under tredje kvartalet 2022. Dvs bolagets pengar börjar ta slut och nu hanterar man det genom lån, vilket kommer kräva en nyemission under kommande månader för att hantera. För att kunna lista sig på First North så vill nog Nasdaq även se att bolaget har pengar för 12 månader.

Uppdatering: I mitten av december 2022 meddelade Ortoma att de ska göra en företrädesemission. Då meddelades även att en ansökan om listbyte ska lämnas in under december 2022 och att bolaget hoppas att listbytet blir av under första kvartalet 2023.

Uppdatering: Ortoma listas på First North den 20 februari 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner