Börsnotering av

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Mer information

I mitten av januari 2021 meddelade ArcAroma och OptiFreeze att de fusionera där OptiFreeze blir den överlevande entiteten. OptiFreeze har som ambition att flytta från från Nasdaq First North Growth Market till Nasdaq Stockholm Small Cap när Fusionen är genomförd.

Optifreeze är en tidigare avknoppning från ArcAroma.

Uppdatering: I slutet av april 2021 meddelade bolaget att tidsplanen för listbytet är inom 12 månader. Optifreeze planerar vidare att byta namn till OptiCept Technologies.

Uppdatering: I mitten av januari 2022 beslutade styrelsen formellt att genomföra listbytet. Man genomför även några förändringar för att uppfylla kraven för huvudlistan.

Uppdatering: I mitten av maj 2022 meddelade OptiCept att de tillsätter Thomas Lundqvist som ny vd då Johan Möllerström har valt att avgå. "Johan Möllerström har 12 månaders uppsägningstid och kommer under denna tid vara tillgänglig som senior rådgivare. Johan kommer att kvarstå som en av de större ägarna i bolaget."

Eftersom ny vd tillträder den 25 maj 2022 och vd måste haft rollen i minst 3 månader för att bolaget ska kunna lista sig på huvudlistan så blir det tidigaste datumet bolaget kan notera sig ur det perspektivet den 25 augusti 2022.

Uppdatering: Under första halvan av december 2022 gör Opticept en företrädesemission på 110 Mkr.

Uppdatering: I slutet av februari 2023 meddelade Opticept att CFO har sagt upp sig. "Arbetet med listbytet till Nasdaqs huvudlista har kommit mycket långt och bolaget är väl förberett för de höga krav som Nasdaq ställer. Bolaget kommer dock att avvakta med det sista steget i listbytet tills man har en ny CFO på plats." Opticept ska alltså nu anställa en ny CFO och sedan måste det gå minst tre månader från att ny CFO har börjat till att bolaget kan genomföra listbytet.

Uppdatering: I början av mars 2023 anställde Opticept en interim CFO. Det framgick inte av kommunikationen om den interima CFO:n ska leda bolagets börsnotering eller det är en permanent CFO som ska göra det.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner