Börsnotering av

OptiCept Technologies AB

OptiCept Technologies har en teknik för nedfrysning som gör att livsmedels smak, struktur och kvalitet, från nedfrysning till konsumtion behålls. OptiCept Technologies AB hette tidigare Optifreeze AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Arc Aroma Pure AB 14,31 %, Avanza Pension 7,55 %, Petr Dejmek 4,66 %, Federico Gómez Galindo 3,35 %, Katarzyna Maria Dymek-Krakowiak 3,23 %.

Värdering

255,5 Mkr i marketcap den 28 april 2020

Mer information

Optifreeze är listat på Spotlight men byter den 15 maj 2020 till First North.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner