Börsnotering av

Online Health Group (OHG) AB

Online Health Group har som ambition är att vara en serieförvärvare av webbshoppar som riktar sig till en gemensam målgrupp. Online Health Group (OHG) AB hette tidigare Natural Shop Europe AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Nosium AB 47,2 % efter försäljning av aktier i början av juli 2023.

Innan emissionen under våren 2020; Scandinavian Health Innovations AB 100 %

Värdering

Uppdatering: 11 Mkr post money.

10 Mkr pre-money och 11 Mkr post money om emissionen under våren 2020 fulltecknas.

Mer information

I början av maj 2020 beslutades att Natural Shop ska göra en spridningsemission på 1 Mkr. Ingenting sägs om en notering, men det är rimligtvis planen om ett företag gör en spridningsemission.

Uppdatering: Natural Shop har bytt namn till Online Health Group, och har nu som ambition att vara en serieförvärvare av webbshoppar.

Uppdatering: Under juli 2023 ska det bli klart att bolaget är ett publikt aktiebolag och att bolaget är Euroclear-anslutet.

Huvudägaren Nosium har sålt aktier i juli 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner