Börsnotering av

Oneflow AB

Oneflow är en mjukvaruaktör som utvecklar, säljer och implementerar digitala avtalshanteringssystem.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Hamnes Invest AB 28,5 5, Lars Appelstål 25,9 %, Spintop Investment Partners III Sweden AB 12,5 %, Greenfield AB 10,1 %, Mattias Ståhlgren 10,1 %.

Värdering

Uppdatering: 1144 Mkr post money.

Uppdatering: 824 Mkr pre-money och 1144 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 45 kr per aktie.

830 Mkr pre-money och 1 105 Mkr post money, samt enventuell övertilldelning vid noteringen.

Mer information

I slutet av mars 2022 meddelade Oneflow att de ska genomföra en IPO på First North under andra kvartalet 2022. Erbjudandet ska betstå av 275 Mkr i nya aktier och eventuellt en mindre andel befintliga aktier, samt eventuellt en övertilldelningsoption.

Swedbank Robur Ny Teknik, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden (AP2) och Humle Fonder har åtagit sig om att förvärva aktier i erbjudandet till ett totalt belopp om cirka 215 MSEK till ett marknadsvärde för bolagets aktier före erbjudandet om upp till 830 MSEK.

Uppdatering: Oneflow noteras på First North den 8 april 2022.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner