Börsnotering av

OncoZenge AB

OncoZenge är ett läkemedelsbolag som samarbetar med ledande kliniker från Hvidovre Hospital i Danmark. OncoZenge utvecklar bättre produkter för stödjande vård av cancerpatienter. Förberedelser pågår för fas 3 av BupiZenge, efter ledande fas 2-data för smärtlindring hos patienter med oral mukosit.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Moberg Pharmas aktieägare 90 %. Övriga aktier kommer att ägas av ledning, innovatörer och andra centrala personer.

Värdering

Uppdatering: 60 Mkr pre-money och 120 Mkr post money vid företrädesemissionen i samband med noteringen.

50 Mkr pre-money och 60 Mkr post money vid emissionen i december 2020. 100 kr per aktie.

Mer information

I början av november 2020 meddelade Moberg Pharma att styrelse föreslår att 90 procent av aktierna i OncoZenge delas ut till Moberg Pharmas aktieägare enligt Lex ASEA, vilket kommer att vara Moberg Pharmas samtliga aktier i OncoZenge vid utdelningstillfället. Resterande aktier kommer att innehas av ledningen, innovatörerna bakom projektet samt ett antal nyckelpersoner. VD för OncoZenge är Pirkko Tamsen som har en lång erfarenhet som VD för läkemedelsutvecklingsbolag samt erfarenhet från Astra och Kabi. Förslaget om utdelning av aktier i OncoZenge kommer att förutsätta godkännande på en extra bolagsstämma i Moberg Pharma, vilket Moberg Pharma har kallat till idag. Innan utdelningen av aktierna genomförs, avser Moberg Pharma att överlåta BUPI-tillgångarna till OncoZenge, villkorat av den extra bolagsstämmans godkännande i enlighet med vad som närmare anges i kallelsen till den extra bolagsstämman.

Under första kvartalet 2021 avser OncoZenge att ansöka om upptagande till handel av dess aktier på Nasdaq First North Growth Market.

För att finansiera den kliniska fas III-studien samt övrig verksamhet avser OncoZenge att genomföra en finansiering om totalt ca 60 Mkr. Moberg Pharma har anlitat Erik Penser Bank för att undersöka förutsättningarna för en sådan finansiering.

Uppdatering: Moberg Pharmas dotterbolag OncoZenge har erhållit bindande åtaganden avseende en riktad emission av aktier om 10 MSEK samt en fullt säkerställd företrädesemission av aktier om ca 60 MSEK. Investerarna, som inkluderar John Fällström, Linc AB och Moberg Pharmas största aktieägare Östersjöstiftelsen, tecknar aktier i den riktade emissionen och har förbundit sig att teckna sina andelar samt garantera resterande del av företrädesemissionen i OncoZenge.

Företrädesemissionen förväntas löpa direkt efter första dag för handel av aktierna i OncoZenge. Ytterligare detaljer kring villkoren och tidplanen avses offentliggöras i januari 2021.

Uppdatering: I mitten av december 2020 gjorde OncoZenga den riktade emissionen på 10 Mkr. Företrädesemissionen kommer att göras till samma pris per aktie.

Uppdatering: OncoZenga noteras på First North den 12 februari 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner