Börsnotering av

Observit AB

Trafikportal samlar in och tillhandahåller trafikdata. I företaget finns även Observit verksamma inom videoövervakning.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

SpectrumOne AB, som ska dela ut aktierna innan en notering.

Mer information

SpectrumOne har tidigare köpt Trafikportal.se och senare även Observit AB, två verksamheter man ska slå samman. SpectrumOne planerar att delta ut och notera det sammanslagnabolaget under fjärde kvartalet 2021.

Uppdatering: I slutet av oktober 2021 gjorde SpectrumOne en vändning i sin kommunikation kring tidsplanen för noteringen av Trafikportal, nu var budskapet att någon tidsplan aldrig har meddelats. Vi gissar att det innebär att planen nu är första halvåret 2022.

Uppdatering: Verksamheterna har nu samlats i Observit AB. Tidsplanen för noteringen är nu andra kvartalet 2022 och marknadsplatsen är First North.

Uppdatering: I mitten av maj 2022 meddelade SpectrumOne att Observit AB köper de brittiska företagen Sitoc Ltd och Icanprove.it Ltd för 1,5 miljoner pund (18,75 Mkr). För att finansiera kontantdelen av betalningen så gör Observit en riktad emission på 8 Mkr till 0,15 kr per aktie. Tecknas av Crafoord Capital Partners AB, som även ger ett lån på 2 Mkr.

Uppdatering: I slutet av mars 2022 meddelade SpectrumOne att tidsplanen för noteringen nu är tredje kvartalet 2022.

Uppdatering: I slutet av september 2022 meddelade SpectrumOne att ny tidsplan för noteringen av Observit är slutet av fjärde kvartalet 2022. Man anger försämrade marknadsförhållanden som orsak.

Uppdatering: Varför noteringen inte blev av i slutet av 2022 har inte kommunicerats. I slutet av februari 2023 meddelade Observit att de ska noteras, men utan att ange någon tidsplan.

Uppdatering: Observit noteras på First North den 21 juni 2023.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner