Börsnotering av

NVS Installation AB

NVS är ett av Nordens ledande installationsföretag med ett 70-tal lokalkontor i Sverige. I Norge är företaget representerat med dotterbolaget Nordiske Varme Sanitær AS med dotterbolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Tri Installation Acquisition AB 100 %.

Värdering

Omsatte över 3 miljarder kronor under 2007.

Mer information

Ledningen fick i maj 2008 i uppdrag av ägarna att göra företaget redo för en börsnotering.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner