Börsnotering av

NP3 Fastigheter AB

NP3 Fastigheters affärsidé är att äga och förvalta kommersiella fastigheter i norra Sverige med en uttalad tillväxtstrategi.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Lars Bäckvall är största ägare med 23,1 % och tredje största ägare är Erik Selin Fastigheter AB med 11,7 %.

Uppdatering: Innan nyemissionen inför noteringen; lars-Göran Bäckvall genom bolag 22,4 %, Östersjöstiftelsen 4,7 %, Polarrenen AB 4,6 %, Erik Selin Fastigheter Ab 4,1 %, Allba Holding AB 3,0 %.

Värdering

1,22 Mdkr pre-money och 1,45 Mdkr post money om emissionen inkl övertilldelning fulltecknas inför noteringen.

Mer information

I slutet av juni 2013 nämner grundaren Lars Bäckvall att en framtida börsnotering av NP3 Fastigheter är en möjlighet.

Uppdatering: I slutet av april 2014 meddelar företaget att de ska göra en nyemission och börsnotering vid årsskiftet 2014/2015.

Uppdatering: NP3 Fastigheter noteras på börsen den 4 december 2014.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner