Börsnotering av

Novel Mining AS

Novel är ett ungt prospekteringsföretag med inriktning primärt på guldfyndigheter. Verksamheten är i första hand koncentrerad till södra Norge. Novel har i dag inmutningar ibland annat Akershus, Telemark, Troms och Rogaland Fylke.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Före nyemissionen i juni 2008; Aksena AS 21,1 %, Reidar H. Plesner 14,6 %, Tom Lemb 14,6 %,
Glaamene Industrier AS 10,6 %, Erik Øimoen 10,6 %, Sebastian Holdings Inc 5,7 %, Delta Invest AS 5,7 %, Tica AS 4,9 %, Gram International Ltd. 4,9 %, Pelmentes AS 4,9 %, Kooyoora AS 3,3 %,
Kobberhaugen Verk AS 2,4 %.

Om emissionen i juni 2008 fulltecknas kommer antalet aktier tredubblas och 67 % av aktiernas ägas av nya ägare.

Värdering

Före nyemissionen; 5,1 miljoner NOK, Efter fulltecknad nyemission; 15,4 miljoner NOK.

Mer information

Novel Mining gör en nyemission under juni 2008 och planerar för en framtida notering. Novel Mining för dock inför nyemissionen även förhandlingar med ett börsnoterat företag inom samma sektor.
Förhandlingarna rör ett möjligt förvärv av samtliga aktier i Novel. Förhandlingarna är avhängiga av att
Novel Mining fullföljer den pågående emissionen och att denna tecknas fullt ut.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner