Börsnotering av

Novedo AB

Novedo är en företagsgrupp som förvärvar och utvecklar företag. Fokus är välskötta tjänste- och industribolag, där tyngdpunkten verkar vara fastighetsnära servicebolag.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Kommande

Ägare

Uppdatering: Esmaeilzadeh Holding AB 67 %

Saeid Esmaeilzadeh är grundare.

Värdering

1,64 Mdkr är företaget värderat till i Esmaeilzadeh Holding ABs räkenskaper.

Mer information

Novedo grundades i början av 2021 och förvärvar bolag i högt tempo. I början av september 2021 bestod företagsgruppen av 10 företag med en total omsättning på 1 miljard kronor. Vd Per-Johan Dahlgren sade i slutet av juli 2021 till Di att målsättningen är en börsnotering när de uppnår tillräcklig storlek. Grundare är serieentreprenören Saeid Esmaeilzadeh.

Uppdatering: I början av november 2021 meddelade Novedo att de gjort en pre-IPO på 150 Mkr där ABG Sundal Collier AB agerade finansiell rådgivare.

Novedo har även givit ABG Sundal Collier och Pareto Securities i Sverige i uppdrag att i egenskap av ”joint bookrunners” arrangera möten med obligationsinvesterare med start den 8 november 2021 för att undersöka möjligheten att emittera ett treårigt seniort säkerställt obligationslån med en initial volym om 750 miljoner kronor, under ett ramverk om 1500 miljoner kronor.

Uppdatering: I slutet av januari 2022 meddelade Novedo att tidsplanen för noteringen är första halvåret 2023.

Uppdatering: I mitten av augusti 2022 upprepade Novedo att tidsplanen för börsnoteringen är första halvåret 2023.

Uppdatering: I slutet av november 2022 skrev bolaget att det fortsätter att förbereda sig för en notering under 2023, givet att marknadsförutsättningarna är de rätta. En viss glidning i tidsangivelse, dvs från första halvåret 2023 till 2023.

Uppdatering: I början av januari 2023 meddelade huvudägaren Esmaeilzadeh Holding att noteringsarbetet går enligt plan för en notering under 2023. Man öppnar dock nu även upp för en ägarförändring utanför börsen. Den 12 januari 2023 ska Jan Johansson väljas till ny styrelseordförande.

"I syfte att öka förutsättningarna för Novedos fortsatta tillväxt har EHAB, i egenskap av huvudägare, tagit initiativ till en så kallad ”dual-track process”, vilket innebär att det parallellt med börsnoteringsarbetet kommer att sonderas möjligheter till en annan typ av förändring av ägandet. Novedo har för detta ändamål anlitat extern rådgivare."

”Vi är övertygade om att vi, genom att bredda Novedos börsnoteringsarbete med en dual-track process, kommer att kunna leverera i linje med EHAB:s långsiktiga finansiella mål om att ha likvida tillgångar som åtminstone motsvarar bolagets totala skulder, under 2023. Med en dual-track process ges därutöver EHAB och Novedo fler alternativ för Novedos fortsatta tillväxt, vilket ger förutsättningar att fatta det bästa möjliga beslutet för EHAB och Novedos aktieägare, kunder, investerare och medarbetare”, säger Saeid Esmaeilzadeh, VD och grundare, EHAB.

Uppdatering: I början av juli 2023 meddelade Novedo att de utser rådgivare och kallar till extra bolagsstämma i syfte att förbereda för en börsnotering. ABG Sundal Collier tillsammans med Carnegie Investment Bank har utsetts till finansiella rådgivare.

Uppdatering: I slutet av augusti 2023 bekräftade VD för Novedo för Di att man ska notera sig under 2023 och att det ska ske på First North.

Uppdatering: I slutet av november 2023 skrev bolaget att en notering kan ske när förutsättningarna på kapitalmarknaden är de rätta.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner