Börsnotering av

Norywe Real Estate Ltd

Norywe Real Estate Ltd har som strategi att köpa och förvalta fastigheter, med fokus på bostadsfastigheter i främst små- och medelstora svenska städer.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Mer information

Norywe Real Estate Ltd sattes upp i oktober 2012 och kommer att noteras via ett omvänt förvärv.

Under oktober har de första förvärvet av fastigheter gjorts, ett mindre bostadsområde i Valdemarsvik med 14 bostäder. Företagets VD är Ramon Mazumdar, med en bakgrund från Remax.

Uppdatering: Det verkar inte ha blivit något omvänt förvärv, utan vi uppfattar det som att Cellpoint Connect köpte Norywe, alternativt fastigheterna av Norywe.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner