Börsnotering av

Norva24 Group AB

Norva24 är ett slamsugningsföretag med verksamhet i Norden och Tyskland.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Största ägare före erbjudandet är Valedo Partners Fund II AB 51,3 % och vid ett fulltecknat noteringserbjudande går deras ägande ner till 31,4 %.

Valedo Partners Fund II AB

Värdering

Uppdatering: 5 649 Mkr pre-money och 6 915 Mkr post money om noteringserbjudandet inkl övertilldelning fulltecknas. 36 kr per aktie.

Ca 6,9 Mdkr post money i noteringserbjudandet.

Mer information

Di skrev i mitten av februari 2021 att det svenska riskkapitalbolaget Valedo planerar att börsnotera det norska företaget Norva 24 på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: I mitten av november 2021 meddelade Norva24 att de ska noteras på Nasdaq Stockholm under december 2021.

Swedbank Robur Fonder, DNB Funds Management, Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt och Skandia Fonder, samt Carnegie Fonder har åtagit sig att förvärva aktier i noteringserbjudandet för upp till 1 245 Mkr.

Post money-värderingen i erbjudandet blir ca 6,9 Mdkr. Di skriver att enligt deras uppgifter föreslog bankerna våren 2021 värderingar på en bit över 10 Mdkr "...eller drygt 20 till omkring 25 gånger ebita-vinsten."

Uppdatering: Norva24 noteras på Nasdaq Stockholm den 9 december 2021.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner