Börsnotering av

Northern Wind Ventures AB

Northern Wind Ventures är ett riskkapitalbolag fokuserat på mindre företag. Northern Wind Ventures AB hette tidigare Kopparberg Invest AB

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Uppdatering: Innan nyemissionen i december 2015; Stile Capital AB 25,5 %, High Growth AB 8,2 %, Securia Finans AB 5,1 %, JSDS Capital 5,1 %, Överås Invest AB 4,1 %.

Innan nyemission nov/dec 2013; Anna-May Wester, via bolag 27,8 %, Åke Zetterberg 2,3 %, Christer Lundh, privat samt via bolag 3,7 %, Övriga (ca 370 st.) 66,2 %.

Värdering

Uppdatering: 19,9 Mkr pre-money och 29,8 Mkr post money om emissionen under hösten 2016 fulltecknas.

Uppdatering: 36,2 Mkr pre-money och 46,4 Mkr post money om emissionen i december 2015 fulltecknas.

27 Mkr pre-money vid den nyemission som görs i juni 2014.

Mer information

Kopparberg Invest meddelar i november 2013 att de gör en emission av aktier och konvertibler. I samband med det meddelas att de i början av 2014 ska inleda arbetet med att lista aktien.

Uppdatering: I juni 2014 gör de närstående bolagen Kopparberg Invest och MaxEquity var sin nyemission. Bolagen har även grundat Nordic Touch, Inc i USA. Kopparberg Invest skriver att de arbetar för att aktien snarast möjligt ska börja handlas på en internationell börs. Något oklart vilket företag som åsyftas, om det är Kopparberg Invest eller om det ska ske någon form av utbyte av aktier till Nordic Touch. Någon marknadsplats med börsstatus kan det knappast handla om.

Uppdatering: Kopparberg Invest köper under slutet av 2014 upp MaxEquity AB och betalar med aktier. Upprepar att listning av Kopparberg Invest är planerad.

Uppdatering: Under hösten 2015 Anna-May Wester VD-posten och styrelsen i Kopparberg Invest. En ny VD och styrelse har tillsatts. I slutet av september 2015 skrev bolaget att processen med att lista bolaget på en marknadsplats pågår för fullt och att ansökan till marknadsplats kommer att lämnas in under kommande månader.

Uppdatering: Kopparberg Invest AB har bytt namn till Northern Wind Ventures AB.

Uppdatering: I december 2015 gör Northern Wind Ventures en nyemission på upp till 10,2 Mkr.

Uppdatering: I januari-februari 2016 gör Northern Wind två riktade nyemissioner till aktieägarna i Systematisk Kapitalförvaltning AB, en kontant och en apport. Där apportemissionen sker i form av betalning med aktier i Systematisk Kapitalförvaltning AB. Något oklart vad apportemissionen tillför, då det har varit ett bolag utan verksamhet under många år. Bolaget ägs av Business Angel Club (fd Viral Angels) sfären.

Uppdatering: Den 7 juni 2017 avregistrerades bolagets F-skatt, AllaBolag anger orsaken till "Bristande redovisning/betalning".

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner