Börsnotering av

Northern CapSek Ventures AB

Northern CapSek Ventures är ett investmentbolag som investerar i tillväxtbolag med skalbara affärsmodeller. Målbolagen återfinns i södra och mellersta Sverige. Northern CapSek Ventures AB hette tidigare Freedesk AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Innan noteringsemissionen; Ekapaif AB 36,12 %, Jonas Sjöberg 11,8 %.

Värdering

Uppdatering: 38,8 Mkr post money.

29,4 Mkr pre-money och 41,5 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen fulltecknas. 43,3 Mkr post money om även övertilldelningsoptionen används.

Mer information

---

I början av maj 2018 meddelade Freedesk AB (559019-4261), som är noterat på Aktietorget, en transaktion. Den går, via ett omvänt förvärv, ut på att Northern CapSek Ventures AB (559110-4004) tar över Freedesks plats på Aktietorget.

Ekapaif AB som äger Northern CapSek Ventures AB tar över större delen av ägandet i Freedesk AB. Freedesks nuvarande verksamhet säljs till bolag inom Ekapaif-sfären.

Uppdatering: "Freedesk AB (”Freedesk”) har tidigare meddelat att en avsiktsförklaring avseende förvärv av samtliga aktier i Northern CapSek Ventures AB (”CapSek”) ingåtts. Avsiktsförklaringen, som var giltig till och med den 30 juli 2018, kommer förlängas till den 31 oktober 2018. Anledningen till förlängningen är att det kvarstår några förutsättningar att uppfylla innan slutligt avtal ingås och Spotlight kan genomföra den planerade noteringsprövningen som nu är uppskjuten. Planen från Freedesk och CapSeks sida att snarast genomföra det omvända förvärvet är inte förändrad utan det är endast fråga om en fördröjning."

Uppdatering: Avsiktsförklaringen förlängs till den 31 december 2018.

Uppdatering: Den 22 november 2018 meddelade FreeDesk att Northern CapSek inte går vidare med transaktionen. Dvs noteringen av Northern CapSek är inställd.

Uppdatering: I slutet av 2019 ser vi att Northern CapSek Ventures AB (559110-4004) namn dyker upp igen, som investerare i AppSpotr AB. Nu heter bolaget NCSV Sweden AB, men uppges hålla på att byta namn till Northern CapSek Ventures AB.

När vi googlar så ser vi att Freedesk AB (559019-4261) har bytt namn till Northern CapSek Ventures AB.

Väldigt förvirrande, men kan det vara så att man bytte namn på det ena bolaget för att göra namnet ledigt för det andra?

---

Uppdatering: Northern CapSek Ventures-verksamheten har flyttat till det fd Freedesk-skalet (559019-4261), tidigare fanns verksamheten i 559110-4004.

Uppdatering: Northern CapSek Ventures AB noterar sig på NGM Nordic SME den 7 juli 2020.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner