Börsnotering av

Norrlandsindustrier AB

Norrlandsindustrier AB består av tre företag, MV Partners AB med dess helägda dotterbolag ÅMV Productions AB i Sverige AB, Profil och Glasbyggarna i Sverige AB och Berco-koncernen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

STRICT Equity är störste aktieägare och äger 38,5 procent, Laccord Ltd. och Nygren Invest AB äger vardera 22,7 procent, de före detta ägarna till ÅMV äger tillsammans 9,6 procent och övriga äger tillsammans 6,5 procent.

Uppdatering: Ägandet kommer att förändras och aktieägare i Strict kommer att få aktier utdelade i Norrlandsindustrier.

Uppdatering: Storskogen Industrier AB förvärvar i april 2012 71,55 % av aktierna. Ägandet är efter det; Storskogen Industrier AB 71,55 %, AW Advice AB 5,7 %, LB Intressenter AB 5,7 % och Övriga 17,05 %.

Värdering

Pre-money 15 Mkr och post money 22,5 Mkr i emissionen under november/december 2009.

Uppdatering: 3,0-3,5 kr per aktie på skuldfri basis är värderingen som huvudägaren under andra halvåret 2014 köper ut övriga ägare till. En oberoende värdering har i samband med detta gjorts som anger ett värde på 0,98-1,7 kr.

Mer information

Strict Equity har satt samman Norrlandsindustrier AB genom att köpa tre företag.

Uppdatering: Profil och Glasbyggarna i Sverige AB har sålts då det inte passar in i koncernen. En notering av Norrlandsindustrier AB planeras till Q2 2009.

Uppdatering: Strict och andra huvudägare har i april 2009 bestämt att noteringen av Norrlandsindustrier ska skjutas på framtiden, tills marknadsklimatet är bättre.

Uppdatering: 1,618 Strict meddelar i slutet av 2009 att Norrlandsindustrier ska göra en företrädesemission på 7,5 Mkr och noteras under första halvåret 2010.

Uppdatering: Den planerade noteringen skjuts till andra halvåret 2010.

Uppdatering: Norrlandsindustrier har upptäckt ett antal problem i dotterbolaget Berco Produktion AB och väljer därför att skjuta på noteringen till 2011.

Uppdatering: Under 2011 kraschade Strict samman och inledde även en konkurs under slutet av 2011. Strict är huvudägare i Norrlandsindustrier, och var även den aktör som skulle leda företaget till en notering. Det återstår att se vem eller vilka som i slutändan blir ägare till de aktier Strict äger, samt om huvudägarna fortfarande vill notera företaget.

Uppdatering: Norrlandsindustrier meddelade i mitten av april 2012 att Storskogen Industrier AB förvärvar 71,55 % av aktierna i Norrlandsindustrier. Storskogen är dotterbolag till Firm Factory Network AB och har Daniel Kaplan som VD.

Uppdatering: VD meddelar under senvåren 2012 att en marknadsnotering är nära förestående.

Uppdatering: Tiden har gått och vid slutet av 2012 har någon listning av aktien ännu inte skett. Men det är inget som direkt tyder på att planerna är inställda.

Uppdatering: I slutet av juni 2014 beslutas att dotterbolaget säljs till huvudägaren Storskogen Industrier AB, pengarna delas ut och att Norrlandsindustrier sedan likvideras.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner