Börsnotering av

Nordisk Butikskonsult AB

Nordisk Butikskonsult, eller NBK som det också kallas, investerar i starka varumärken med goda tillväxtmöjligheter. NBK har under hösten 2008 övertagit delar av varulager, butiksinredning, kundregister, varumärkesansökan och domännamn från Oooups Internationals konkursbo. Nordisk Butikskonsult har för avsikt att med med ett delvis förändrat sortiment genomföra den av konkursbolaget planerade butikssatningen.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Värdering

Pre-money 4,57 Mkr och 6,57 Mkr post money baserat på nyemissionsvillkoren i september 2008.

Mer information

Uppdatering: Företaget verkar ha lagt ner sin verksamhet.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner