Börsnotering av

Nordic Waterproofing Holding A/S

Nordic Waterproofing är en leverantör av taklösningar. Membran för tak och miljöbyggnader.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Huvudägare är Axcel som före erbjudandet inför noteringen äger 78,1 %. Efter erbjudandet kommer Axcel att äga antingen 39,3 %, 30,8 % eller 23,3 % beroende på hur stort intresset är att köpa.

Näst största ägare är KIRKBI 13,8 %, som kommer att minska sitt ägande i motsvarande grad som Axcel.

Axcel 83 %.

Värdering

Uppdatering: 1710 Mkr. 71 kr per aktie.

Uppdatering: 1 590 Mkr - 1 830 Mkr. 66-76 kr per aktie.

1,3 miljarder kronor baserat på 2014 års siffror är en uppskattning i augusti 2015.

Mer information

I början av augusti 2015 skriver media att Nordic Waterproofing planerar att notera sig på Stockholmsbörsen. Ett flertal banker ska ha anlitats för att ta fram förslag. "Vi har ägt företaget i fyra år och har sett stora framsteg under tiden. Nu utvärderar vi våra strategiska alternativ, inklusive en eventuell notering", säger Vilhelm Sundström, partner vid Axcel.

Uppdatering: I mitten av mars 2016 skrev Di att det sägs att Nordic Waterproofing ska noteras. Lutar alltså åt att noteringsspåret fortfarande är aktuellt.

Uppdatering: I slutet av maj 2016 meddelade Nordic Waterproofing att de noterar sig på Nasdaq Stockholm den 10 juni 2016.

Ingen nyemission görs inför noteringen, utan ägare säljer befintliga aktier, för upp till 1 097 - 1 263 Mkr. Pris per aktie sätts i intervallet 66-76 kr. Sista dag för allmänheten att teckna aktier är den 8 juni 2016.

Uppdatering: Priset per aktie fastställdes till 71 kr.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner