Börsnotering av

Nordic Spirit AB

Nordic Spirit står bakom DQ Vodka, en svensk vodka som ska lanserats internationellt.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Ett 70-tal ägare.

Uppdatering: I slutet av 2012 deltog 160 investerare i en nyemission.

Uppdatering: Bland huvudägarna finns Servisen Investment MGM AB (Anders Lönnqvist), Jensen Invest AB (Christoffer Jensen) och Ampliato. Drygt 300 aktieägare totalt.

Mer information

En första lansering gjordes under Båstad-veckan år 2008. En ansedd fondkommissionär i Stockholm har fått uppdraget att förbereda en notering i London.

Uppdatering: Nordic Spirit registrerade sig i början av februari 2010 hos Euroclear, vilket är praktisk detalj som måste vara på plats för att kunna notera ett företags aktier.

Uppdatering: Många personer verkar ha kommit och gått i Nordic Spirit. Den planerade noteringen i London och avtalet med fondkommissionären i London är sannolikt inte aktuella längre. Företaget har inte heller visat siffror som passar för en notering. Under 2009 hade företaget en försäljning på 0,28 Mkr och gjorde en förlust på 16,7 Mkr.

Uppdatering: Nordic Spirit har skrivit avtal med finansföretaget Ampliato som ska hjälpa Nordic Spirit med finansiering och utveckling av verksamheten. Under oktober 2010 har Nordic Spirit tecknat avtal om produktionsfinansiering på 4 Mkr. Under november 2010 gjorde företaget även en nyemission på 2,6 Mkr. Någon notering är sannolikt inte aktuell inom närtid.

Uppdatering: Företaget gjorde en nyemission på 6,4 Mkr under oktober 2011, som tecknades av befintliga aktieägare och två garanter.

Uppdatering: Företaget gjorde under december 2012 en nyemission på 4 Mkr där 160 investerare deltog.

Uppdatering: Konkurs inledd under 2015. Ingen notering således.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner