Börsnotering av

Nordic Resources AB

Nordic Resources är ett prospekteringsbolag med fokus på nickel och koppar. Bolagets huvudsakliga tillgång är nickel- och kopparfyndigheten Kukasjärvi i Övertorneå kommun. Nordic Resources AB hette tidigare Havilah Mining AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Inställd

Ägare

Wiking Mineral äger 21,7 %, som innan en notering delas ut till aktieägarna.

Uppdatering: Wiking Mineral delade ut aktier till sina aktieägare i början av 2014. I juni 2014 meddelas att Wiking Mineral köpt 22,5 % av aktierna i Havilah Mining och därefter äger 23,8 %.

Värdering

33,3 Mkr (1,25 kr per aktie) enligt det pris som Wiking Mineral köpt aktier i månadssiftet maj/juni 2014.

Mer information

Wiking Mineral planerade att dela ut sitt ägande i Havilah Mining till aktieägarna strax innan nyåret 2012/2013. I slutet av november 2012 meddelades dock att detta skjuts till första halvåret 2013.

Uppdatering: Ägaren Wiking Mineral AB lämnade i mars 2013 in en ansökan om företagsrekonstruktion. Det borde göra att en notering av Havilah Mining skjuts på framtiden, då Wiking Mineral knappast kan dela ut tillgångar under en rekonstruktion. Samt att det till största del är samma personer bakom Wiking Mineral och Havilah Mining.

Uppdatering: Wiking Mineral delade i början av 2014 ut större delen av sina aktier i Havilah Mining till aktieägarna. I början av juni 2014 meddelas att Wiking Mineral köpt 22,5 % av aktierna i Havilah Mining för 7,5 Mkr (1,25 kr per aktie) och att Havilah Mining ska vara listat senast våren 2015.

Uppdatering: I augusti 2017 har bolaget bara en enda styelseledamot (Gustaf Kugelberg) och inga övriga befattningsbehavare. Bolaget har även förlorat rätten till sin internetdomän. Vi betraktar noteringsplanerna som inställda.

På Svenska Bergsbruk (tidigare Wiking Mineral) hemsida framgår:

Styrelsen för Svenska Bergsbruk AB har 2017-08-07 accepterat ett erbjudande från Patrik Brinkmann att genom sitt bolag Crown Natural Resources överta bolagets aktieinnehav i intressebolaget Nordic Resources AB på 1.227.883 aktier motsvarande drygt 30% av Nordic Resources aktier. Köpeskillingen är symbolisk eftersom Nordic Resources inte har någon verksamhet och helt har avskrivits i Svenska Bergsbruk ABs årsredovisning för 2016.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner