Börsnotering av

Nordic Iron Ore AB

Nordic Iron Ore fokuserar på järnmalm i Sverige. Företagets huvudsakliga tillgångar är Blötberget och Håksberg nära Ludvika.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen under oktober 2010; Kopparberg Mineral 45 %, Mineral Archelon 40,5 %, IGE Nordic 8,5 %, Linro 5,4 % och SMS 0,5 %.

UPPDATERING: Företaget gjorde en nyemission på 3,5 Mkr där förutom huvudägarna så tecknade sig Väsman Invest AB, Starbo Bruk AB och Carl Hagen. Efter den nyemissionen äger Kopparberg Mineral 42 %.

UPPDATERING: Företaget gjorde en riktad nyemission på 22,5 Mkr i början av januari 2011. Nu äger Kopparberg Mineral 28 %, Archelon Mineral 25 %, Bengtsons Tidnings AB i Falun 20 %, 22 stycken lokala privatpersoner äger 12,5 %.

Uppdatering: Bengtssons Tidnings AB har i slutet av juni 2011 utnyttjat sin option att förvärva 3 100 aktier i Nordic Iron Ore från Kopparberg Mineral AB. Efter förvärvet uppgår Kopparberg Minerals andel i NIO till 23,6 %

Uppdatering: Archelon meddelar i början av april 2014 att de sålt sina sista aktier i Nordic Iron Ore.

Uppdatering: Kopparberg Mineral meddelar i oktober 2014 att de ska dela ut hälften av sina aktier i NIO till sina aktieägare.

Uppdatering: Copperstone Resources köper i juli 2016 1 971 887 aktier i NIO av Inlandsinnovation.

Uppdatering: 29 mars 2018; Bengtssons Tidnings AB 29,85 %, Ludvika Holding AB 14,83 %, Garden Growth Industris AB 3,97 %, Emil Nilsson 3,82 %, Michael Mattsson 3,56 %, Gunther & Wikberg Kapitalförvaltning AB 2,71 %, Nord Fondkommission AB 2,26 %, Väsman Invest AB 1,84 %, Jonas Bengtsson 1,76 %, Jan Blomquist 1,23 %, Couder AB 1,06 %, Övriga 33,73 %.

Värdering

Uppdatering: 92 Mkr post money.

Uppdatering: 55 Mkr pre-money och 92 Mkr post money om emissionen inför noteringen fulltecknas.

Uppdatering: 9,1 Mkr pre-money och 27,4 Mkr post money om företrädesemissionen i februari 2017 fulltecknas.

Uppdatering: 14,5 Mkr pre-money och 17,6 Mkr post money vid kvittningsemissionen i november 2015. 39,4 Mkr post money om företrädesemissionen i november 2015 fulltecknas.

Uppdatering: Enligt villkoren för nyemissionen inför noteringen, pre-money 179-226 Mkr och post money omkring 319-366 Mkr.

66,2 Mkr enligt emissionen som gjordes i januari 2011. 183,6 Mkr anser analysföretaget Redeye att företaget är värt i mars 2011.

Mer information

Flera av företagen som är huvudägare planerar att dela ut sina innehav i Nordic Iron Ore till sina aktieägare och sedan notera företaget under 2010.

Uppdatering: Nordic Iron Ore registrerade sig hos Euroclear i början av januari 2011. Tidsplanen är att notera företaget under andra halvan av 2011.

Uppdatering: Nordic Iron Ore gjorde i januari 2011 en riktad nyemission på 22,5 Mkr. Man planerar att göra ytterligare en riktad nyemission innan noteringen på First North under andra halvan av 2011. Senast 2016 siktar företaget på att vara noterat på Stockholmsbörsen.

Uppdatering: Analysföretaget Redeye anser i mitten av mars 2011 att Nordic Iron Ore är värt 183,6 Mkr.

Uppdatering: Nordic Iron Ore har i juni 2011 engagerat den nordiska investmentbanken ABG Sundal Collier inför nästa emission och den planerade noteringen av bolagets aktier under hösten 2011.

Uppdatering: Företaget meddelar i mitten av november 2011 att den planerade notering skjuts till 2012 pga läget på den finansiella marknaden. Delägarna Kopparberg Mineral AB och Bengtssons Tidnings AB har därför gemensamt och med samma andel tecknat avtal med Nordic Iron Ore AB beträffande kortfristigt lån på totalt 8 Mkr.

Uppdatering: Nordic Iron Ore listar sig på First North den 16 februari 2012 och gör inför det en nyemission på omkring 140 Mkr.

Uppdatering: Intresset var inte tillräckligt stort för nyemissionen under februari 2012. Bolaget ställde därför in nyemissionen och listningen på First North. Men Nordic Iron Ores ordförande, Ulf Adelsohn, säger att man nu siktar på en notering under andra halvåret 2013.

Uppdatering: Företaget meddelade i början juni 2012 att de säkrat en finansiering på 60 Mkr via ett konvertibelt lån. Det konvertibla lånet har tecknats av befintliga ägare samt ett större antal nya investerare. Styrelsen ser fortfarande en börsnotering som ett alternativ för bolagets finansiering när de finansiella marknaderna stabiliserats.

Uppdatering: Det meddelas i mitten av januari 2013 att Nordic Iron Ore har tecknat en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn för järnmalmsleveranser på upp till 5 Mton per år, vilket motsvarar förväntad volym när Ludvika Gruvor uppnått full produktionstakt mot slutet av 2018.

Uppdatering Företaget presenterade i mitten av januari 2013 resultatet av ett antal undersökningar. Företagets totala mineraltillgångar har mer än fördubblas till 62,2 Mton indikerade och 107,7 Mton antagna. Med dessa ökade mineraltillgångar går Nordic Iron Ore AB vidare med sin utvecklingsplan och feasibility studie.

Uppdatering: Nordic Iron Ore meddelar i början av april 2013 att de tecknat en avsiktsförklaring med Coal and Ore Trading Limited som avser marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 000 ton per år. Den tecknade avsiktsförklaringen innebär att intressebolaget planerar att tidigarelägga produktionsstarten i Blötbergsgruvan till andra halvåret 2014. Den initiala investeringskostnaden beräknas till cirka 165 MSEK och inledningsvis planeras all produktion att läggas ut på entreprenad.

Uppdatering: Under oktober 2013 får aktieägare i Kopparberg Mineral köpa ett antal av bolagets aktier i Nordic Iron Ore, för 10 kr per aktie.

Uppdatering: I slutet av november 2013 tecknar Inlandsinnovation och Nordic Iron Ore har tecknat ett låneavtal om 10 miljoner kronor. Den slutgiltiga lönsamhetsstudien kring återupptagandet av gruvdriften i Blötberget utanför Ludvika kan därmed fortsättas.

Uppdatering: Nordic Iron Ore skriver i slutet av februari 2014 att de har ambitionen att etablera en finansiellt stabil ägarkrets inom 12 månader. Företaget har 1700 aktieägare och är förberedda för en marknadsnotering. Men styrelsen anser att det i dagsläget varken är i bolagets eller aktieägarnas intresse att notera aktierna.

Uppdatering: Archelon meddelade i början av april 2014 att de har sålt sina sista aktier i Nordic Iron Ore.

Uppdatering: Nordic Iron Ore meddelar i slutet av juni 2014 att de ska göra en emission på 40 Mkr, där Inlandsinnovation och bolagets huvudägare Bengtssons Tidnings AB garanterar 20 Mkr var. En företrädesemission på 15 Mkr ska även göras.

Uppdatering: Järnmalmspriset har under 2015 fortsatt att rasa. För Nordic Iron Ore handlar det nu om att övervintra och hoppas på att det inte tar många år innan priset kommer upp på nivåer som gör att bolagets kalkyl går ihop. Vi betraktar noteringsplanerna som lagda på is.

Uppdatering: NIO gör en kvittningsemission och en företrädesemission i november 2015.

Uppdatering: Nordic Iron Ore ska från och med den 7 januari 2016 gå att handla inofficiellt via beQuoted, något som vi dock inte betraktar som en notering.

Uppdatering: Copperstone Resources köper i juli 2016 1 971 887 aktier i NIO, samt ett lån om totalt 13,6 Mkr inklusive upplupen ränta, av Inlandsinnovation för 7,5 Mkr.

Uppdatering: NIO gör en företrädesemission i februari 2017.

Uppdatering: I början av april 2018 meddelade Nordic Iron Ore att de ska göra en emission på 36,5 Mkr och sedan notera sig på lämplig marknadsplats.

Uppdatering: Notering är planerad för First North under augusti 2018.

Uppdatering: Första handelsdag på First North är nu planerad till 29 augusti 2018.

Uppdatering: Den 28 augusti 2018 meddelade Nordic Iron Ore att första handelsdag inte blir den 29 augusti utan någon gång under september 2018.

"Bolagets ansökan är per idag inte färdigbehandlad vilket innebär att första handelsdagen flyttas fram, från den preliminära listningsdag som tidigare kommunicerats, till september. Skälet till förseningen är den nyligen genomförda kompletteringen och omstruktureringen i bolagets ledning, vilken erfordrat kompletteringar i ansökan och därmed senarelagt handläggningen hos Nasdaq. Detaljerad information, med uppgift om datum för första handelsdag, kommer att offentliggöras så snart den nya tidsplanen fastlagts."

Uppdatering: Första handelsdag blir den 1 oktober 2018.

Uppdatering: Observera att 10 aktier sammanläggs till 1 inför noteringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner