Börsnotering av

Nivika Fastigheter AB

Nivika Fastigheter är ett kassaflödesorienterat fastighetsbolag som förvärvar och förvaltar fastigheter primärt i Jönköping, Värnamo och Växjö.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Genomförd

Ägare

Uppdatering: Innan noteringsemissionen; Värnanäs AB 18,3 %, Santhe Dahl Invest AB 20,1 %, Holmgren Group AB 10,9 %, Planch AB 9,0 %, Skandinavkonsult i Stockholm AB 9,0 %, Pollock Invest AB 2,7 %, GBJ Holding AB 5,8 %, Riddarberget AB 2,9 %, Investment AB Öresund 2,4 %, GBJ Bostadsutveckling Holding VII AB 2,1 %.

Santhe Dahl 18,5 %

Värdering

Uppdatering: 3 825 Mkr pre-money och 4 975 Mkr post money om noteringsemissionen inkl övertilldelning fulltecknas. 85,50 kr per aktie.

1 621,6 Mkr post money vid en nyemission på 300 Mkr i december 2019.

Mer information

I mitten av september 2020 meddelade Nivika Fastigheter att de satt upp nya mål som sträcker sig till 2024 och det inkluderar en börsnotering år 2022.

"De nya målsättningarna innebär att fastighetsportföljens värde år 2024 ska uppgå till SEK 10 miljarder, där 60% av portföljens värde ska bestå av bostäder. Utöver detta har Nivika också som mål att genomföra en börsintroduktion under 2022."

Uppdatering: I början av juli 2021 investerade Investment AB Öresund 75 Mkr i Nivika. Nivika meddelade då även att tidsplanen för noteringen är fjärde kvartalet 2021.

Uppdatering: I mitten av augusti 2021 fastställde Nivika nya mål i samband med förberedelser för en börsnotering.

"Som ett led i den fortsatta tillväxtstrategin har styrelsen beslutat att revidera Nivikas målsättningar och har nu satt nya mål som sträcker sig till 2025.

Nivikas främsta verksamhetsmål är att fastighetsportföljens värde i slutet av år 2025 ska uppgå till SEK 12 miljarder, där 60% av portföljens värde ska bestå av bostäder och samhällsfastigheter. Tillväxten skall ske med bibehållen lönsamhet."

Uppdatering: I slutet av oktober 2021 upprepade Nivika att förberedelser för en börsnotering pågår.

Uppdatering: I mitten av november 2021 meddelade Nivika att de ska noteras på Nasdaq Stockholm under första halvan av december 2021 och inför det göra en noteringsemission.

Uppdatering: Nivika Fastigheter noteras på Nasdaq Stockholm den 3 december 2021.

Uppdatering: Nivika blev kraftigt övertecknad.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner