Börsnotering av

Nilsson Special Vehicles AB

Nilsson Special Vehicles är ett ledande specialbilsföretag med Europa som hemmamarknad. I dagsläget producerar och säljer företaget limousiner, ambulanser och begravningsbilar. Företagets kunder finns framförallt i Europa där de största marknaderna är Skandinavien och England. Nilsson säljer också en del på marknader i Asien, Afrika och Mellanöstern.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Innan nyemissionen inför noeringen Mohammed al-Amoudi (via Midroc Invest och Granitor) 70 %, LMK 18 %. Efter emissionen inför noteringen kommer Mohammed al-Amoudi äga ca 40 %.

Värdering

Uppdatering: 88 Mkr post money.

67 Mkr, oklart om det är innan eller efter emission på 21 Mkr inför noteringen.

Mer information

Nilsson Special Vehicles gör en nyemission på 21 Mkr och listar sig på First North i december 2015.

Uppdatering: Första dag för handel är planerad till den 11 december 2015.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner