Börsnotering av

Nicoya AB

Nicoya är ett investmentbolag inriktat på livsmedel, där man fokuserar på tre makrotrender; Skiftet mot nya och alternativa proteiner, ökad efterfrågan på hälsosammare mat och en transformation mot en mer hållbar och stabil värdekedja.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Status

Kommande

Ägare

Bland ägarna finns Altocumulus (Axel Johnsons-sfären), Coeli, Stenafamiljen, Consensus Asset Managament.

Mer information

Christopher Slim, vd för Nicoya, sade till Di i mitten av december 2021 att det finns ett styrelsebeslut att notera bolaget på Stockholmsbörsen inom 24 månader. Under hösten 2021 gjorde Nicoya en nyemission på 400 Mkr och under 2022 finns planer på att ta in kapital via en obligation. Nicoyas största innehav är Nick's.

Uppdatering: Nicoya säljer sitt innehav i Kavall som köps upp av Mathem. Nicoya har för avsikt att delta i Mathems kommande emission.

Uppdatering: I mitten av februari 2024 så har ingen notering ännu skett. Noteringsklimatet är och har inte varit bra, speciellt för kapitalkrävande verksamheter, vilket är en rimlig förklaring till den uteblivna noteringen.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner