Börsnotering av

Nicoccino Holding AB

Nicoccinos patentskyddade produkt Nicoccino är en innovativ och diskret nikotinprodukt som snabbt levererar nikotin och ger användaren tillgång till nikotin utan tobakens allvarliga biverkningar. Syftet med Nicoccino är att erbjuda vuxna rökare ett attraktivt alternativ när dessa inte vill eller kan röka. Nicoccino Holding AB hette tidigare Reredef AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Alla aktieägare i Blasieholmen Investment Group AB har fått aktier.

Uppdatering: Nordea Luxemburg för kunders räkning 33,8 %, Handelsbanken Luxemburg för kunders räkning 13,8 %, Fredrik Hübinette 13,1 %, UBS för kunders räkning 10,1 %, Förvaltningsaktiebolaget Hummelbosholm 6,2 %, Bank Morgan Stanley för kunders räkning 1,9 %, North Lake Invest AB 1,1 %, Fredrik Sjöö 1,1 %, Peter Åsberg 1,1 %, Mexor i Skellefteå AB 1,0 %, Övriga 16,8 %.

Mer information

Civokojd AB är ett nyregistrerat aktiebolag där aktier i november 2013 delats ut till aktieägarna i Blasieholmen Investment Group AB. Det ska sannolikt användas som plattform/moderbolag för att notera en befintlig verksamhet närstående till Jordanfonden på First North i framtiden.

Uppdatering: Civokojd AB har bytt namn till Nicoccino Holding AB och är alltså det företag som Niccocino noteras via, den 27 juni 2014 på First North.

Se den planerade noteringen för Nicoccino AB för tidigare information.

Uppdatering: Första dag för handel skjuts till den 30 juni 2014.

Uppdatering: Obs, Nicoccino Holding AB hette tidigare Reredef AB, och inte Civokojd AB. Nicoccino har råkat skriva fel organisationsummer i sitt listningsdokument, vilket gjorde att det även blev fel hos oss. Civokojd AB är det bolag som döptes om till myFC Holding AB.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner