Börsnotering av

NFO Drives AB

NFO Control bär på två patent. Två patent som ger garanterad störningsfrihet redan från allra första början. Patentet Sinus Switch genererar en sinusformad utspänning till motorn. Det sker inga förluster i kablarna eftersom dioder och transistorer inte tillåts att slå till och ifrån på ett traditionellt sätt. Kabeln, mellan omriktaren och motorn, kan därför vara obegränsat lång och utan skärmar.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Noterat på Nordic-MTF.

Värdering

Noterat på Nordic-MTF.

Mer information

NFO Drives byter lista, från Nordic-MTF (Göteborgs OTC) till Aktietorget, i samband med att Thenberg & Kinde (som driver Göteborgs OTC) byter till Aktietorget.

Uppdatering: I mitten av september 2013 meddelade NFO Drives att de är godkända för listning på Aktietorget, och därmed kommer att flytta dit från NGM Nordic MTF.

Uppdatering: Första dag för handel på Aktietorget blir den 7 oktober 2013.

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner