Börsnotering av

Neola Medical AB

Neola Medical utvecklar medicinteknisk utrustning för kontinuerlig övervakning av lungorna hos för tidigt födda barn. Neola Medical AB hette tidigare GPX Medical AB.

Noteringsfakta

Noteringsdatum

Lista

Status

Genomförd

Ägare

Gasporox AB 53,3 %, Norsk Elektro Optikk AS 36,2 %, anställda 10,5 %.

Värdering

Uppdatering: 70,8 Mkr post money.

44,9 Mkr pre-money och 70,8 Mkr post money om hela emissionen inför noteringen inklusive övertilldelning fulltecknas. 6,40 kr per aktie.

Mer information

Huvudägaren Gasporox är noterad och de överväger att dela ut sitt innehav till aktieägarna och har en notering av GPX Medical i tankarna. Hanna Sjöström på GPX Medical låter också positiv till detta när hon presenterar bolaget för investerare i början av mars 2020.

Hon säger att kapitalbehovet för att få en CE-märkt produkt är 55 Mkr under år 2020-2023 och sedan 60 Mkr för en internationell marknadslansering.

Uppdatering: I slutet av maj 2020 skrev Gasporox att GPX Medical siktar på att noteras på First North under hösten 2020. Eminova Partners AB är rådgivare.

Uppdatering: Gasporox AB har beslutat att dela ut alla sina aktier i GPX Medical AB. Avstämningsdag blir den 26 augusti 2020 och aktierna beräknas finnas på aktieägarnas konton den 27 augusti.

Uppdatering: GPX Medical noteras på First North den 2 oktober 2020.

Uppdatering: "Intresset för att teckna units i GPX Medical har varit mycket stort. De inkomna anmälningarna summerar till cirka 107 MSEK, fördelat på drygt 3 000 konton. Teckningsgraden blev 20 gånger beräknat utifrån antalet tillgängliga units i Erbjudandet. Sett till hela Erbjudandet tecknades emissionen 475 procent."

Håll dig uppdaterad med det senaste inom nyemissioner